Säker på nätet

Barn är nyfikna varelser. Med leken utforskar de världen, upptäcker och spränger hela tiden nya gränser. Eftersom nästan alla barn idag växer upp med internet och moderna medier växer världen mycket snabbare än vad den har gjort för tidigare generationer. Därför är det viktigt att barnen får upptäcka den digitala världen på ett säkert sätt.

Det är föräldrar och den vuxna världens uppgift att se till att barnen får ta del av, och får ett bra förhållningsätt till, internet. Ett väldigt bra sätt att göra det här på är olika forum där det finns chatt för barn som låter dem interagera med varandra. Problemet är att det finns mängder av forum och det är svårt att veta vilka som är säkra.

Barn på internet

De flesta föräldrar som vi är i kontakt med tänker att de har koll på sina barns internetvanor eftersom de använder filtreringsprogram och speciella sökmotorer eller webbläsare som är anpassade till barn.

Problemen är att de inte alltid är så säkra som de utger sig för, många sajter och forum som är anpassade för barn har medlemmar som utger sig för att vara barn, men som i själva verket är vuxna som kan vara ute efter att prata med unga människor i tveksamma syften. Barn är inte alltid kritiskt tänkande och är lätta att manipulera till att lämna ut personuppgifter eller annan information. Kort sammanfattat är de sidor som riktar sig till, och tillåts i barnsäkra filtreringsprogram, inte alltid säkra.

Till skillnad mot oss vuxna surfar barnen ofta runt på internet utan något mål eller syfte. Nyfikenhet eller lusten att spontant få information om något gör ofta att barn hamnar på hemsidor med innehåll som inte är passande för barn.

Mobbing på internet

Idag ser inte mobbingen ut som den gjorde under tiden då dagens föräldrar växte upp. Visserligen är ännu skolgårdsmobbing ett stort problem, men idag sker den mesta mobbing online. Anonymiteten som finns på internet ger en grogrund för otrevliga kommentarer, bråk och lögner. Hamnar man i detta är det oerhört svårt att ta sig ur situationen och följden blir ofta att barnen själva tar skulden för vad som inträffat och inte vågar berätta vad som pågår för sina föräldrar.

Tre tips för föräldrar med barn på internet

Internetstiftelsen publicerar varje år en undersökning där de tittar på Svenskarna och internet. I en av rapporterna framgår det att ungefär 70% av Sveriges 11-åringar använder internet dagligen och att hälften av alla 8-åringar har tillgång till en egen smartphone. Att hela tiden övervaka sitt barns internetanvändande blir i princip omöjligt när de kommer upp lite i åldrarna, därför måste man ge barnen verktyg för att kunna hantera internet och vad de stöter på online. Här är några tips på hur man kan göra för att hjälpa sitt barn på internet.

1

Lär dig hur det fungerar

En stor del i ett bra internetanvändande är att, som förälder, sätta sig in i hur internet faktiskt fungerar; vad begreppen betyder, hur man använder mjukvaran och hur man navigerar online. Gör ordentlig research på vilka hemsidor som du tycker att ditt barn ska använda. Anser du att de är säkra så är det fritt fram för barnen att utforska hemsidorna.

2

Var närvarande

När ett barn börjar använda sig av internet rekommenderar vi att ständigt vara närvarande och inte låta barnen surfa runt själva. Ställ frågor och var delaktig, förklara om barnet har några frågor. Vi uppmuntrar till att man skapar ett eget användarkonto till barnen där man kan kontrollera webbläsarens inställningar och anpassa den till barnens surfande. Börja nätvandra genom att vara stöttande och närvarande på nätet.

3

Kontrollera chattrummen

Chattforum är den delen av internet som föräldrar är mest oroade för. Man vill inte att ens barn ska komma i kontakt med personer som har tveksamma intentioner. Därför bör barn bara befinna sig i chatt för barn som är anpassade därefter. Ett chattrum för barn ska ha moderatorer som kan blockera och avlägsna kommentarer och användare som uppför sig illa. Det är viktigt att lära barnen att aldrig lämna ut personliga uppgifter eller bilder på chatt.

Viktigt med IT-säkerhet för företag

Fungerande IT-säkerhet för företag är en förutsättning för att skydda konfidentiell information, upprätthålla kundförtroendet och säkerställa affärskontinuitet. I en värld där cyberhot ständigt utvecklas, är det inte bara ett skydd mot dataintrång och finansiella förluster, utan också en betydande del av företagets rykte och långsiktiga hållbarhet. Att proaktivt arbeta med cyber- och datasäkerhet innebär att förutse och förebygga hot.

ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifiering är en världsomfattande standard för nätsäkerhet och ett viktigt verktyg för att hålla information och system säkra. Det ger ett ramverk som hjälper organisationer att välja, implementera och övervaka kontroller för att uppfylla krav på nätsäkerhet. En ISO 27001-certifiering innebär att en oberoende tredje part utför en noggrann granskning av den informationssäkerhetsprocess som en organisation har i verksamheten

Externt Dataskyddsombud (DSO)

Externt Dataskyddsombud (DSO) är en person som har en bred kunskap inom dataskydd, informationssäkerhet och allmän juridiska frågor. De är kompetenta att hjälpa företag med att förstå, implementera och följa standarden för informationssäkerhet. DSO är ett viktigt verktyg för att hjälpa företag att säkerställa att de har de rätta informationssäkerhetspraktikerna för att skydda och hantera sina system och data.